Artikel: Bomen en de Flora- en faunawet

In het 4e Stadswerk Magazine van 2013 staat een artikel van de hand van Martin van den Hoorn over Bomen de Flora- en faunawet. Dit artikel is in dit weblog bericht weergegeven. Lees meer »

29 juni 2013

Video: Tussentijdse update onderzoek ingekorven vleermuis

Op de regionale televisie zender L1 geeft Johannes Regelink de tussentijdse resultaten van het onderzoek naar de ingekorven vleermuis. Lees meer »

Onderzoek gestart: op zoek naar de verdwenen ingekorven vleermuizen

Sinds 2012 zijn er in een beschermd natuurgebied ongeveer 500 ingekorven vleermuizen kwijt. Bionet Natuuronderzoek, Jasja Dekker Dierecologie en Regelink Ecologie & Landschap zijn op zoek! Lees meer »

27 mei 2013

Eerste opdracht onderzoek windenergie en ecologie voor combinatie

Sinds kort werken Alterra, Jasja Dekker Dierecologie en Regelink Ecologie & Landschap als consortium samen voor het uitvoeren van ecologisch onderzoek in het kader van de plaatsing van windturbines op land. Lees meer »

14 mei 2013

Onze missie: Conflicten tussen natuur en samenleving de wereld uit

Voor de inspiratiebundel van de Week van de openbare ruimte hebben we in een artikel onze visie op papier gezet. In onze weblog is deze te downloaden. Lees meer »

15 april 2013

Artikel in Straatbeeld: Veilige dijken. Met zorg voor kwetsbare natuur

In het kader van het Hoogwater beschermingsprogramma heeft Regelink Ecologie & Landschap uitgebreid onderzoek gedaan naar de aanwezige beschermde flora en fauna. In Straatbeeld magazine is hierover een artikel verschenen, lees het artikel in onze weblog. Lees meer »

3 april 2013

Samenwerking met Jasja Dekker Dierecologie: 1 + 1 = 3

Samen lossen ze uw vragen ten aanzien van natuurbeheer of ruimtelijk ordening op door een combinatie van degelijk veldwerk, juridische kennis en een wetenschappelijke benadering. Lees meer »

25 maart 2013

Het vogelbroedseizoen is weer begonnen!

Het broedseizoen is weer begonnen, werkzaamheden tijdens het broedseizoen kunnen leiden tot verstoring van broedende vogels en hun nesten en daarmee een overtreding van de Flora- en faunawet. Lees meer »

21 maart 2013

Uitnodiging: dag Groen & Samenleving op de Week van de Openbare Ruimte

Op 8 april vind binnen de Week van de Openbare Ruimte een themadag plaats over “Groen & Samenleving”. Relaties van Regelink Ecologie & Landschap zijn uitgenodigd deel te nemen met een korting van 25%. Lees meer »

20 maart 2013

Even voorstellen: Adri Clements

Per 1 maart versterkt Adri Clements ons als ervaren avifauna ecoloog in West-Nederland. In dit weblog bericht wordt Adri voorgesteld. Lees meer »

12 maart 2013