Samenvatting soortenstandaard: gewone grootoorvleermuis

Het Ministerie van EZ heeft de afgelopen jaren soortenstandaards gepubliceerd. Om u de belangrijkste feiten uit deze soortenstandaard aan te bieden hebben wij deze voor u samen gevat. Lees meer »

19 augustus 2013

Ecoloog start tijdens crisis “RANOX natuuraannemer”

Het functioneren van te nemen maatregelen om schade aan flora en fauna te voorkomen of te compenseren is afhankelijk van details in de uitvoering. Daarom zijn we blij dat collega Benjamin Backx een aannemersbedrijf is begonnen. Lees meer »

13 augustus 2013

Samenvatting soortenstandaard: gierzwaluw

Het Ministerie van EZ heeft de afgelopen jaren soortenstandaards gepubliceerd. Om u de belangrijkste feiten uit deze soortenstandaard aan te bieden hebben wij deze voor u samen gevat. Lees meer »

12 augustus 2013

Vooraankondiging symposium Natuurwetgeving in de gemeente

Op 17 oktober vindt in Nijkerk de dag Natuurwetgeving in de gemeente plaats. Met dit weblog bericht wordt de vooraankondiging met u gedeeld. Lees meer »

2 augustus 2013

Regelink Ecologie & Landschap werkt professioneel met Waarneming.nl

Waarneming.nl en Regelink Ecologie & Landschap werken al jaren informeel samen door kennis en ervaring uit te wisselen. Zo help je elkaar vooruit. Lees meer »

10 juli 2013

Artikel: Bomen en de Flora- en faunawet

In het 4e Stadswerk Magazine van 2013 staat een artikel van de hand van Martin van den Hoorn over Bomen de Flora- en faunawet. Dit artikel is in dit weblog bericht weergegeven. Lees meer »

29 juni 2013

Video: Tussentijdse update onderzoek ingekorven vleermuis

Op de regionale televisie zender L1 geeft Johannes Regelink de tussentijdse resultaten van het onderzoek naar de ingekorven vleermuis. Lees meer »

Onderzoek gestart: op zoek naar de verdwenen ingekorven vleermuizen

Sinds 2012 zijn er in een beschermd natuurgebied ongeveer 500 ingekorven vleermuizen kwijt. Bionet Natuuronderzoek, Jasja Dekker Dierecologie en Regelink Ecologie & Landschap zijn op zoek! Lees meer »

27 mei 2013

Eerste opdracht onderzoek windenergie en ecologie voor combinatie

Sinds kort werken Alterra, Jasja Dekker Dierecologie en Regelink Ecologie & Landschap als consortium samen voor het uitvoeren van ecologisch onderzoek in het kader van de plaatsing van windturbines op land. Lees meer »

14 mei 2013

Onze missie: Conflicten tussen natuur en samenleving de wereld uit

Voor de inspiratiebundel van de Week van de openbare ruimte hebben we in een artikel onze visie op papier gezet. In onze weblog is deze te downloaden. Lees meer »

15 april 2013