Nieuwe initiatief gestart: Natuurinclusiefontwerpen.nl

Architecten zitten meestal aan het begin van een langdurig proces. Ze vertalen de wensen van de opdrachtgever in een ontwerp, flora en fauna kan daarbij perfect meegenomen worden. Lees meer »

3 oktober 2012

Uitnodiging: discussieer mee over de nieuwe uitspraak!

De nieuwe uitspraak van de Raad van State zorgt voor veel vragen en een impasse als het gaat om kleinschalige ruimtelijke ontwikkelingen. Daarom organiseren we 25 september een discussiedag, zie: www.symposiumffwet.nl Lees meer »

23 augustus 2012

Analyse uitspraak Raad van State over Dwingelderveld

Analyse van een uitspraak van de Raad van State die naar verwachting grote gevolgen heeft voor kleinschalige ruimtelijke ontwikkelingsprojecten in Nederland. In samenwerking met Asselbergs & Klinkhamer Advocaten. Lees meer »

19 juli 2012

Integreer ecologie duurzaam in uw gebouw

BREEAM is internationaal de meest bekende maatlat voor de beoordeling van de duurzaamheid van nieuwe en bestaande gebouwen. Binnen deze beoordeling heeft Landgebruik & Ecologie een prominente plaats. Lees meer »

3 juli 2012

Vleermuizenonderzoek uitzetten? Wees op tijd!

Zowel ’s nachts als overdag zijn wij druk bezig met het uitvoeren van soortgerichte onderzoeken en ecologische quickscans, maken wij offertes en brengen wij opdrachtgevers op de hoogte van de resultaten van lopende onderzoeken. Toch willen wij u juist nu op het uitzetten van vleermuizenonderzoek attenderen. Lees meer »

5 juni 2012

Even voorstellen: Miranda Berghuis en Vincent van der Spek

Sinds 1 april versterken Miranda Berghuis en Vincent van der Spek ons team. In dit weblog bericht worden ze kort voorgesteld. Lees meer »

10 april 2012

Het broedvogelseizoen is weer begonnen

15 maart wordt vaak als richtlijn genomen voor de start van het broedseizoen. Sommige soorten hebben zelfs al jongen andere soorten zijn later. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient altijd rekening gehouden te worden met broedvogels. Lees meer »

19 maart 2012

Uitdagend natuuronderzoek in de Hoeksche Waard

In het kader van het dijkversterkingsproject Hoeksche Waard Zuid van waterschap Hollandse Delta, doen we een uitgebreid onderzoek naar de aanwezigheid van door de Flora- en Faunawet beschermde soorten. Een project waarvoor we enthousiast onze expertise inzetten. Lees meer »

25 januari 2012

Gebruik van de Nationale Databank Flora en Fauna

Regelmatig worden wij door opdrachtgevers gevraagd of wij ook gebruik maken van de data uit de NDFF. Via dit bericht leggen wij uit in hoeverre wij gebruik maken van deze gegevens. En laten we zien dat we wederom niet stil zitten…. Lees meer »

3 september 2011

Video: invliegende gewone dwergvleermuizen!

Tijdens onze gemeente brede inventarisatie in de gemeente Pijnacker-Nootdorp komen we veel verblijfplaatsen tegen. Soms is het ’s ochtends vroeg een waar spectakel! Bekijk de video… Lees meer »

11 juli 2011