Even voorstellen: Miranda Berghuis en Vincent van der Spek

Sinds 1 april versterken Miranda Berghuis en Vincent van der Spek ons team. In dit weblog bericht worden ze kort voorgesteld. Lees meer »

10 april 2012

Het broedvogelseizoen is weer begonnen

15 maart wordt vaak als richtlijn genomen voor de start van het broedseizoen. Sommige soorten hebben zelfs al jongen andere soorten zijn later. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient altijd rekening gehouden te worden met broedvogels. Lees meer »

19 maart 2012

Uitdagend natuuronderzoek in de Hoeksche Waard

In het kader van het dijkversterkingsproject Hoeksche Waard Zuid van waterschap Hollandse Delta, doen we een uitgebreid onderzoek naar de aanwezigheid van door de Flora- en Faunawet beschermde soorten. Een project waarvoor we enthousiast onze expertise inzetten. Lees meer »

25 januari 2012

Gebruik van de Nationale Databank Flora en Fauna

Regelmatig worden wij door opdrachtgevers gevraagd of wij ook gebruik maken van de data uit de NDFF. Via dit bericht leggen wij uit in hoeverre wij gebruik maken van deze gegevens. En laten we zien dat we wederom niet stil zitten…. Lees meer »

3 september 2011

Video: invliegende gewone dwergvleermuizen!

Tijdens onze gemeente brede inventarisatie in de gemeente Pijnacker-Nootdorp komen we veel verblijfplaatsen tegen. Soms is het ’s ochtends vroeg een waar spectakel! Bekijk de video… Lees meer »

11 juli 2011

Bosvleermuis waargenomen op de Veluwe.

In opdracht van het ministerie van Defensie inventariseert Regelink Ecologie & Landschap vleermuizen op Generaal Majoor Koot kazerne te Stroe. In de nacht van 17 op 18 mei werd tijdens een inventarisatie een bosvleermuis waargenomen. Lees meer »

10 juni 2011

FloraFaunaCheck.nl in gebruik door gemeente Pijnacker-Nootdorp!

Gemeente Pijnacker-Nootdorp is de eerste gemeente die gebruik maakt van de online applicatie FloraFaunaCheck.nl Via hun eigen portal kan de gemeente effecten van ruimtelijke ingrepen op mogelijk aanwezige beschermde natuurwaarden toetsen via de applicatie… Lees meer »

11 mei 2011

Workshop natuurwetgeving voor Limburgse gemeenten

Speciaal voor Limburgse gemeenten worden in april drie workshops georganiseerd over de Flora- en faunawet en Natuurberschermingswet. Hiermee krijgen gemeenten in de dagelijkse praktijk te maken… Lees meer »

19 maart 2011

Ook aal, witvingrondel en botervis zijn beschermd!

Het is lang niet altijd duidelijk welke soorten er beschermd zijn door de Flora- en faunawet. Het werd tijd dit goed uit te zoeken en een volledige lijst te publiceren. Lees meer »

10 maart 2011

Hans Kroodsma overleden

Op 7 maart j.l. is Hans Kroodsma overleden. Reeds in juni 2010 heeft Regelink Ecologie & Landschap de werkzaamheden van Hans overgenomen in verband met ziekte. Johannes Regelink over Hans: … Lees meer »

8 maart 2011