Bosvleermuis waargenomen op de Veluwe.

In opdracht van het ministerie van Defensie inventariseert Regelink Ecologie & Landschap vleermuizen op Generaal Majoor Koot kazerne te Stroe. In de nacht van 17 op 18 mei werd tijdens een inventarisatie een bosvleermuis waargenomen. Lees meer »

10 juni 2011

FloraFaunaCheck.nl in gebruik door gemeente Pijnacker-Nootdorp!

Gemeente Pijnacker-Nootdorp is de eerste gemeente die gebruik maakt van de online applicatie FloraFaunaCheck.nl Via hun eigen portal kan de gemeente effecten van ruimtelijke ingrepen op mogelijk aanwezige beschermde natuurwaarden toetsen via de applicatie… Lees meer »

11 mei 2011

Workshop natuurwetgeving voor Limburgse gemeenten

Speciaal voor Limburgse gemeenten worden in april drie workshops georganiseerd over de Flora- en faunawet en Natuurberschermingswet. Hiermee krijgen gemeenten in de dagelijkse praktijk te maken… Lees meer »

19 maart 2011

Ook aal, witvingrondel en botervis zijn beschermd!

Het is lang niet altijd duidelijk welke soorten er beschermd zijn door de Flora- en faunawet. Het werd tijd dit goed uit te zoeken en een volledige lijst te publiceren. Lees meer »

10 maart 2011

Hans Kroodsma overleden

Op 7 maart j.l. is Hans Kroodsma overleden. Reeds in juni 2010 heeft Regelink Ecologie & Landschap de werkzaamheden van Hans overgenomen in verband met ziekte. Johannes Regelink over Hans: … Lees meer »

8 maart 2011

FloraFaunaCheck.nl pilot gestart!

De huidige praktijk moet anders, we moeten van een re-actieve houding naar een pro-actieve houding. Dat is de gedachtegang die wij hadden bij het ontwikkelen van de online applicatie FloraFaunaCheck.nl. Een pilot is gestart… Lees meer »

23 februari 2011

Teamweek 14 t/m 18 februari: onbereikbaar

In verband met onze jaarlijkse teamweek zijn wij van 14 t/m 18 februari niet bereikbaar. In zeer dringende gevallen zijn we bereikbaar via ons vaste nummer: 085-7737676 Lees meer »

14 februari 2011

Gewone dwergvleermuis gebruikt mitigerende maatregelen in Pijnacker

In het kader van een ruimtelijke ingreep is een mitigatieplan voor het mitigeren van vaste rust- en of verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis en laatvlieger opgesteld. Na een jaar blijken de genomen maatregelen inderdaad te werken. Lees meer »

16 januari 2011

Regelink Ecologie & Landschap maakt veldgids voor twee waterschappen!

Met deze veldgids kunnen buitendienstmedewerkers en aannemers van de beide waterschappen eenvoudig beschermde flora en fauna of invasieve exoten herkennen. Daarnaast bevat de veldgids aanwijzingen voor het beheer van wateren. Lees meer »

20 december 2010

Team zoekt versterking in Noord-Nederland!

Regelink Ecologie & Landschap heeft de ambitie het meest toonaangevende ecologisch adviesbureau van Nederland te worden. Om dit te bereiken is het team op zoek naar versterking in Noord-Nederland. Lees meer »

11 oktober 2010