regelink-nieuwland-florafaunacheck

Nieuwland en Regelink werken samen aan FloraFaunaCheck.nl

Regelink Ecologie & Landschap heeft zes jaar geleden FloraFaunaCheck.nl ontwikkeld. Om beter gebruik te kunnen maken van nieuwe technische mogelijkheden is besloten de webapplicatie geheel te vernieuwen. Daarvoor is een samenwerking met Nieuwland Geo-Informatie aangegaan.  Lees meer »

23 mei 2017

Mini-symposium: 'Bodem & Natuur'

De bodem en het bodemleven vervullen een belangrijke rol bij natuurbeheer en natuurontwikkeling. Tijdens het mini-symposium ‘Natuur en bodem’ op 14-09-2017 zullen we hier verder op in gaan. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Tevens is het mini-symposium het startmoment van het ‘Adviesloket Natuur en Bodem’.  Lees meer »

18 mei 2017

Update Praktijkcongres 'Natuur in de omgeving(svergunning): zo doen gemeenten dat'

Donderdag 18 mei, vindt het praktijkcongres ‘Natuur in de omgeving(vergunning): zo doen gemeenten dat’ plaats in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Ruim 150 vakmensen die werken aan het onderdeel ‘natuur’ in de omgevingsvergunning én aan duurzame natuur in de gemeente komen bij elkaar en delen hier hun kennis, ervaring en ideeën. Lees meer »

9 mei 2017

Symposium ‘Drones voor de Natuur’

Op donderdag 15 juni organiseert de projectgroep ‘Drones voor de natuur’, waar Regelink Ecologie & Landschap onderdeel van is, een symposium over de inzet van drones in het bos- en natuurbeheer. U bent hiervoor van harte uitgenodigd! Lees meer »

8 mei 2017

Biodiversiteit in de openbare ruimte tegen bijensterfte

Op donderdag 18 mei staan we op een speciaal ‘Biodiversiteitsplein’ op de Dag van de Openbare Ruimte’ in MECC in Maastricht. We nodigen u van harte uit om langs te komen voor een kop koffie met vlaai en een goed gesprek!  Lees meer »

1 mei 2017

Even voorstellen; drie nieuwe collega’s

We zijn de afgelopen maand aardig uitgebreid. Op verschillende posities hebben we versterking gekregen. Daarom stellen we onze nieuwe collega’s graag even aan u voor! Lees meer »

13 april 2017

Mini-symposium: Ecologie bij herontwikkeling

Bij de herontwikkeling van woonwijken en industrieterreinen is aandacht voor ecologie onontbeerlijk. Op 11 mei organiseren we samen met Buro Boot en RANOX Natuuraannemer daarom een mini-symposium ‘Ecologie bij herontwikkeling’. U bent daarvoor van harte uitgenodigd! Lees meer »

10 april 2017

Beoordeling effecten windturbines schiet tekort

In het Tijdschrift Natuurbeschermingsrecht beschrijft juridisch adviseur Luuk Boerema de ontheffingverlening voor vogels (en vleermuizen) bij aanvragen voor windturbines onder de nieuwe Wet natuurbescherming. Sommige zaken in de beoordeling schieten tekort, concludeert Boerema. Wij onderschrijven zijn analyse en komen met een reactie.  Lees meer »

6 april 2017

Bos- en natuurbeheer een stapje verder helpen met drones!

Tijdens Drone040 heeft Regelink Ecologie & Landschap een presentatie verzorgd over de toepassing van drones in het ecologisch onderzoek. Een mooie gelegenheid om de mogelijkheden van dit nieuwe hulpmiddel bij een brede groep onder de aandacht te brengen!  Lees meer »

20 maart 2017

Nieuwe onderkomens voor de watervleermuis

De Sittardse Keutelbeek, die dwars door het centrum stroomt, wordt weer zichtbaar gemaakt. Alleen bleek dat de ondergrondse beek de woonplaats voor beschermde watervleermuizen was. Daarom zijn een aantal bijzondere maatregelen genomen om de watervleermuizen een nieuw thuis te bieden.  Lees meer »

14 maart 2017