Symposium ‘Drones voor de Natuur’

Op donderdag 15 juni organiseert de projectgroep ‘Drones voor de natuur’, waar Regelink Ecologie & Landschap onderdeel van is, een symposium over de inzet van drones in het bos- en natuurbeheer. U bent hiervoor van harte uitgenodigd! Lees meer »

8 mei 2017

Biodiversiteit in de openbare ruimte tegen bijensterfte

Op donderdag 18 mei staan we op een speciaal ‘Biodiversiteitsplein’ op de Dag van de Openbare Ruimte’ in MECC in Maastricht. We nodigen u van harte uit om langs te komen voor een kop koffie met vlaai en een goed gesprek!  Lees meer »

1 mei 2017

Even voorstellen; drie nieuwe collega’s

We zijn de afgelopen maand aardig uitgebreid. Op verschillende posities hebben we versterking gekregen. Daarom stellen we onze nieuwe collega’s graag even aan u voor! Lees meer »

13 april 2017

Mini-symposium: Ecologie bij herontwikkeling

Bij de herontwikkeling van woonwijken en industrieterreinen is aandacht voor ecologie onontbeerlijk. Op 11 mei organiseren we samen met Buro Boot en RANOX Natuuraannemer daarom een mini-symposium ‘Ecologie bij herontwikkeling’. U bent daarvoor van harte uitgenodigd! Lees meer »

10 april 2017

Beoordeling effecten windturbines schiet tekort

In het Tijdschrift Natuurbeschermingsrecht beschrijft juridisch adviseur Luuk Boerema de ontheffingverlening voor vogels (en vleermuizen) bij aanvragen voor windturbines onder de nieuwe Wet natuurbescherming. Sommige zaken in de beoordeling schieten tekort, concludeert Boerema. Wij onderschrijven zijn analyse en komen met een reactie.  Lees meer »

6 april 2017

Bos- en natuurbeheer een stapje verder helpen met drones!

Tijdens Drone040 heeft Regelink Ecologie & Landschap een presentatie verzorgd over de toepassing van drones in het ecologisch onderzoek. Een mooie gelegenheid om de mogelijkheden van dit nieuwe hulpmiddel bij een brede groep onder de aandacht te brengen!  Lees meer »

20 maart 2017

Nieuwe onderkomens voor de watervleermuis

De Sittardse Keutelbeek, die dwars door het centrum stroomt, wordt weer zichtbaar gemaakt. Alleen bleek dat de ondergrondse beek de woonplaats voor beschermde watervleermuizen was. Daarom zijn een aantal bijzondere maatregelen genomen om de watervleermuizen een nieuw thuis te bieden.  Lees meer »

14 maart 2017

Terugblikken en vooruitkijken met onze nieuwsbrief 2017

In onze nieuwsbrief blikken we terug op 2016 en vooruit op 2017 met verhalen en projecten van onze medewerkers. Leest u mee?  Lees meer »

9 maart 2017

Cursus 'werken met een batdetector'

Om je wegwijs te maken in het onderzoek met een batdetector organiseert Regelink Ecologie & Landschap van 17 tot 19 mei een cursus ‘werken met een bat-detector’. Lees meer »

6 maart 2017

Praktijkcongres 'Natuur in de omgeving(svergunning): zo doen gemeenten dat'

Op donderdag 18 mei 2017 Netwerk Groene Bureaus en Platform Natuur in de Gemeente het praktijkcongres ‘Natuur in de omgeving(svergunning): zo doen gemeenten dat’. U bent daarvoor van harte uitgenodigd! Lees meer »

27 februari 2017