Green Deal 1.000 hectare nieuwe stedelijke natuur wint VHG Groenprijs

Regelink Ecologie & Landschap is een van de partners van de Green Deal. We zijn erg trots dat de Green Deal deze prijs gekregen heeft!” Lees meer »

12 september 2016

Uitnodiging Regiobijeenkomsten: Aan de slag met de Natuurwet

Het Ministerie van Economische Zaken, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de provincies nodigen u uit voor een informatiebijeenkomst hierover. De organisatie is in handen van Regelink Ecologie & Landschap. Lees meer »

11 juli 2016

Vooraankondiging Regiobijeenkomsten; Aan de slag met de Natuurwet

Het Ministerie van Economische Zaken, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de provincies nodigen overheden in de maanden september en oktober uit voor een informatiebijeenkomst over de Wet natuurbescherming. Het programma van elke bijeenkomst wordt op uw regio afgestemd. Lees meer »

23 juni 2016

Mini-symposium: Professionele identiteit: excellentie als professional!

We leven in een complexe wereld, het is vaak niet zonder meer duidelijk in welke situatie welke beslissing de juiste is. Een sterke professionele identiteit helpt onder andere bij het maken van afgewogen beslissingen. We nodigen u uit voor een mini-symposium op 30 juni. Lees meer »

12 juni 2016

Actualisatie voor gemeenten; verplicht aanhaken van de Wnb bij de omgevingsvergunning komt te vervallen

Met de Omgevingswet in het vooruitzicht wordt de aanhaakplicht voor de Wet natuurbescherming (Wnb) bij de omgevingsvergunning niet van kracht. Het kabinet acht het wenselijk dat initiatiefnemers, in de periode dat de Wnb in werking is getreden maar de Omgevingswet nog niet, de mogelijkheid behouden om voor natuuraspecten een afzonderlijke vergunning of ontheffing aan te vragen. Lees meer »

24 mei 2016

Filmpje: werken met een batdetector

Collega Peter Twisk laat in een filmpje een onderdeel van ons vak zien: werken met een batdetector bij vleermuizenonderzoek. Lees meer »

9 mei 2016

Vacature: Projectleider ecologie Noord-Nederland

Als versterking voor ons team in Noord-Nederland zoeken we een spin-in-het-web, oftewel een Projectleider ecologie. Lees meer »

22 april 2016

Teamweek: niet bereikbaar (7 t/m 11 maart)

In verband met de teamweek zijn we van 7 t/m 11 maart niet bereikbaar. Voor spoedgevallen kunt u contact opnemen via ons spoednummer: 085-2737330 Lees meer »

4 maart 2016

Symposium nieuwe Wet natuurbescherming vol geboekt!

Aanmelden voor de reservelijst van het Symposium nieuwe Wet natuurbescherming is nog mogelijk. Lees meer »

10 februari 2016

Vooraankondiging Symposium nieuwe Wet natuurbescherming

Dinsdag 15 december is de voorgestelde Wet natuurbescherming aangenomen in de Eerste Kamer. Dit betekent dat het niet lang meer gaat duren voor deze wet in werking treedt, namelijk op 1 juli 2016. Lees meer »

18 december 2015