Artikel Tijdelijke natuur in Stadswerk Magazine

Onlangs verscheen in het magazine van Stadswerk een artikel over Tijdelijke natuur. In dit weblog delen wij het artikel met u. Lees meer »

13 april 2015

Versterking stelt zich voor: Arthur Hoffmann en Rik Schreurs

Sinds begin maart versterken Arthur Hoffmann en Rik Schreurs ons team. Arthur werkt in het midden van Nederland en Rik in Limburg. In dit weblogbericht stellen ze zich voor. Lees meer »

26 maart 2015

23 t/m 27 februari: teamweek

Van 23 t/m 27 februari hebben wij onze teamweek. Een week lang met elkaar in gesprek! We zijn dan alleen in geval van spoed bereikbaar. Lees meer »

16 februari 2015

Aan de slag met Tijdelijke Natuur!

Samen met Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland en Landschap Zuid-Holland gaat Regelink Ecologie & Landschap aan de slag met projecten in het kader van Tijdelijke Natuur! Lees meer »

22 januari 2015

Ook in 2015 weer cursussen omtrent vleermuizen

De Zoogdiervereniging organiseert in 2015 in samenwerking met Regelink Ecologie & Landschap en Bureau Waardenburg een drietal cursussen op het gebied van vleermuizen. Lees meer »

21 januari 2015

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in januari 2015 ter visie

Nederland is een klein land, met veel bedrijvigheid en internationaal waardevolle natuur. Dit zien we onder andere terug in conflicten die kunnen rijzen bij ruimtelijke ontwikkelingen in of nabij beschermde natuurgebieden. Een groot aantal habitattypen in die natuurgebieden is namelijk Lees meer »

6 januari 2015

Het flexteam: een half jaar later.

In mei 2014 is Regelink Ecologie & Landschap gestart met het flexteam. Hoe is het ze in die periode vergaan? Ze beschrijven het in dit weblog bericht. Lees meer »

10 november 2014

Expertmeeting Licht en Ecologie

Regelink Ecologie & Landschap heeft het initiatief genomen de expertmeeting Licht en Ecologie te organiseren. Ondersteund door een groot aantal organisatie vindt deze dag plaats op 13 november. Lees meer »

4 november 2014

DNA-analyse als extra hulpmiddel bij veldonderzoek

Wat twintig jaar geleden nog science fiction was is nu realiteit. Hoe zetten we bij Regelink Ecologie & Landschap DNA analyses bij veldonderzoek? Lees meer »

17 oktober 2014

Quiz natuurwetgeving bij natuurbeheer

Ben je niet in de gelegenheid om naar de Beheerdersdag toe te gaan? Doe dan online mee aan deze quiz waarin je je kennis over beheer in relatie tot de huidige natuurwetgeving kunt toetsen. Lees meer »

26 september 2014