Platform Natuur in de Gemeente lanceert nieuw magazine

Het toepassen van natuurwet- en natuurregelgeving kan in de praktijk ingewikkeld zijn. Daarnaast bestaan er grote verschillen tussen gemeenten wat betreft natuurbeleid en expertise. Kennis en ervaringen daarover werden maar weinig gedeeld. Daarom geeft het Platform Natuur in de Gemeente nu een interactief kwartaalmagazine uit. Dit online magazine richt zich op gemeenten, initiatiefnemers en organisaties die met de bescherming van flora en fauna te maken hebben.

Magazine NidG juni2014

In het magazine komen op natuurwetgeving gerichte jurisprudentie in de gemeentelijke praktijk, actuele onderwerpen die daarbij een rol spelen, achtergrondartikelen, en verslagen van symposia en expertisemiddagen aan bod. Het magazine is ook gekoppeld aan een besloten groep op LinkedIn. Deze groep biedt de gelegenheid om met mensen in gesprek te gaan over
onderwerpen die in het magazine aan bod zijn gekomen.

Uw bijdragen voor het magazine zijn meer dan welkom. Aan de ene kant blijken de succesverhalen en aan de andere kant juist de vragen waar een gemeente mee worstelt interessant voor de lezers. Wil je informatie over een onderwerp delen, zit je met bepaalde vragen, of wil je informatie over het aanleveren van bijdragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@natuurindegemeente.nl. Naast korte artikelen zijn ook columns, oplossingen, overdenkingen en tips van harte welkom. Kijk voor meer informatie op www.natuurindegemeente.nl.