Regelink Ecologie & Landschap neemt Eco-Invent over.

Door ziekte bleek eigenaar Hans Kroodsma niet langer in staat Eco-Invent zelfstandig voort te zetten. Hans Kroodsma heeft Regelink Ecologie & Landschap daarom gevraagd zijn bedrijf over te nemen en zorg te dragen voor lopende projecten. Regelink Ecologie & Landschap ziet het als een eer dat zij gevraagd is en neemt deze verantwoordelijk graag op zich.

Eco-Invent

Eco-Invent werd in 2007 opgestart en werd sindsdien gedreven door Hans Kroodsma. Eco-Invent is voornamelijk gespecialiseerd in het uitvoeren van onderzoek in en langs het water. Maar ook onderzoeken op het land zijn door Eco-Invent uitgevoerd.

Samenwerkingsverband Ecologie

Eco-Invent is een van de actieve initiatiefnemers van het Samenwerkingsverband Ecologie. Een van de doelstellingen van dit samenwerkingsverband is het waarborgen van de continuïteit van projecten. De lopende projecten van Eco-Invent worden nu probleemloos overgenomen dankzij de goede projectadministratie van Eco-Invent op een externe server.

Edit 7 maart 2011: Hans Kroodsma is vanmiddag overleden.