Sponsor Waarneming.nl

Sinds twee jaar gebruikt Regelink Ecologisch onderzoek het PDA-systeem van Waarneming.nl. Door gebruik te maken van dit systeem worden waarnemingen direct, efficiënt en volledig digitaal in het veld ingevoerd.
Hierdoor wordt zo goed mogelijk omgegaan met kostbare waarnemingen en tijd. Ondertussen experimenteerde Waarneming.nl ook met andere systemen voor mobiel invoeren. Om in het veld te kunnen experimenten op een netbook zochten zij een sponsor om deze apparaten aan te kunnen schaffen. Regelink Ecologisch onderzoek heeft zich als sponsor gemeld en is blij Waarneming.nl te kunnen ondersteunen met het onderzoek naar nieuwe mogelijkheden.