Regelink Ecologie & Landschap maakt veldgids voor twee waterschappen!

Regelink Ecologie & Landschap heeft een veldgids voor Waterschap Vallei & Eem en Waterschap Veluwe geschreven.

In deze veldgids zijn ruim 70 soorten opgenomen. Per soort is eenvoudige en heldere informatie opgenomen over herkenning, bescherming, beheer en ecologie. Tevens zijn elf  onderhoudsbeelden en algemene informatie betreffende de Flora- en faunawet en gedragscode opgenomen. Met deze beoogde eindbeelden is het voor onderhoudsmedewerkers in één oogopslag duidelijk hoe wateren en waterkeringen er na onderhoud uit dienen te zien.

De gids is rijk geïllustreerd met foto’s en schematische weergaven. Voor de vormgeving en onderhoudsbeelden is gebruik gemaakt van Oscar Langevoord, foto’s zijn grotendeels van Paul van Hoof.

Klik hier voor een impressie.