Versterking stelt zich voor: Arthur Hoffmann en Rik Schreurs

Sinds begin maart versterken Arthur Hoffmann en Rik Schreurs ons team. Arthur werkt in het midden van Nederland en Rik in Limburg. In dit weblogbericht stellen ze zich voor.

arthur-uitsnedeArthur Hoffman heeft meer dan tien jaar ervaring op het gebied van ecologie in relatie tot natuurwetgeving. Hij heeft een brede soortenkennis, waardoor hij theorie en praktijk op een effectieve manier op elkaar kan afstemmen. Arthur: “De natuur gaat haar eigen gang en trekt zich niets aan van plannen of regels. Dat vraagt een flexibele houding van adviseurs ecologie. Door nauw contact te houden met opdrachtgevers, weten we goed wat er speelt en kunnen we efficiënt inspringen op veranderingen in een project. Het belooft een spannende tijd te worden, met de komst van de nieuwe wet Natuurbescherming en de decentralisatie. We zitten erbovenop!”

Rik_SchreursRik Schreurs werkt ruim vijf jaar in de groene sector, ondermeer als meewerkend uitvoerder en technisch landschapsadviseur. Hij is een sociaal en toegankelijk persoon, een gedreven en veelzijdig vakman met een grote passie voor natuur. Rik: “Steeds zien we dat het succes van maatregelen voor flora en fauna afhangt van details in de uitvoering. In deze nieuwe functie komt mijn ervaring als technisch landschapsadviseur en mijn kennis van ecologie mooi samen. Waarbij ik ook de samenwerking met zusterbedrijf RANOX natuuraannemer ga versterken.”

Arthur en Rik werken als projectleider en zijn met name actief bij toetsingen in het kader van de natuurwetgeving. Beiden worden vast aanspreekpunt voor opdrachtgevers in hun omgeving, waarmee Regelink Ecologie & Landschap zorgt voor korte lijnen en flexibiliteit.

Johannes Regelink draagt een bestelauto over aan Arthur Hoffmann.

Johannes Regelink draagt een bestelauto over aan Arthur Hoffmann.