Welke soorten zijn beschermd onder de Wet Natuurbescherming?

Per 1 januari 2017 treedt de Wet Natuurbescherming in werking. Voor velen is het echter nog onduidelijk welke soorten nou beschermd zijn, en welke nieuwe soorten er straks worden beschermd onder de Wet Natuurbescherming. Wij hebben het voor u op een rijtje gezet.

Drie beschermingsregimes onder Wet Natuurbescherming

De Wet natuurbescherming deelt soorten in drie beschermingsregimes in: soorten Vogelrichtlijn, soorten Habitatrichtlijn en andere soorten.

  1. Het Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn bevat alle van nature in Nederland in het wild levende vogels (zoals bedoelt in artikel 1 van de Vogelrichtlijn).
  2. Het Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn bevat soorten die genoemd zijn in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van Bern en Bijlage II van het Verdrag van Bonn. In de Bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn worden ook vogels genoemd.
  3. Het Beschermingsregime andere soorten bevat soorten die genoemd zijn in Bijlage A van de Wet natuurbescherming. Het gaat hier om de bescherming van zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, kevers en vaatplanten voorkomend in Nederland.

Invulling Wet natuurbescherming per provincie

De Wet natuurbescherming maakt invulling van de wet door provincies mogelijk, hiertoe kunnen provincies een eigen invulling geven aan de bescherming van soorten. Op onze website kunt u de beschermde soorten en vrijstellingen per provincie raadplegen.

Bescherming nieuwe soorten onder Wet Natuurbescherming.

De Wet natuurbescherming gaat ten opzichte van de Flora- en faunawet andere soorten beschermen. Ongeveer 200 onder de Flora- en faunawet beschermde soorten worden straks niet meer beschermd, maar er worden ook soorten beschermd die onder de Flora- en faunawet niet beschermd waren. Welke soorten vanaf 1 januari beschermd zijn, maar onder de Flora- en faunawet niet beschermd waren, vind u terug in de onderstaande tabel.

Mocht u vragen hebben over de Wet natuurbescherming, neem dan contact op met één van onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Nieuwe beschermde soorten onder de wet natuurbescherming

SoortgroepNederlandse naam
Insecten-dagvlindersaardbeivlinder
Insecten-dagvlindersbosparelmoervlinder
Insecten-dagvlindersbruine eikenpage
Insecten-dagvlindersduinparelmoervlinder
Insecten-dagvlindersgentiaanblauwtje
Insecten-dagvlindersgrote parelmoervlinder
Insecten-dagvlindersgrote vos
Insecten-dagvlindersgrote weerschijnvlinder
Insecten-dagvlinderskleine heivlinder
Insecten-dagvlinderskleine ijsvogelvlinder
Insecten-dagvlinderskommavlinder
Insecten-dagvlinderssleedoornpage
Insecten-dagvlindersspiegeldikkopje
Insecten-dagvlindersveenbesblauwtje
Insecten-dagvlinderszilveren maan
Insecten-haftenoeveraas
Insecten-libellenmercuurwaterjuffer
Insecten-libellenbeekrombout
Insecten-libellenbosbeekjuffer
Insecten-libellendonkere waterjuffer
Insecten-libellengevlekte glanslibel
Insecten-libellengewone bronlibel
Insecten-libellenhoogveenglanslibel
Insecten-libellenkempense heidelibel
Insecten-libellenspeerwaterjuffer
Sporenplanten-bladmossengeelschorpioenmos
Sporenplanten-bladmossentonghaarmuts
Sporenplanten-varenskleine vlotvaren
Vissenhouting
Vissenkwabaal
Zaadplantenliggende raket
Zaadplantenakkerboterbloem
Zaadplantenakkerdoornzaad
Zaadplantenakkerogentroost
Zaadplantenbeklierde ogentroost
Zaadplantenberggamander
Zaadplantenblauw guichelheil
Zaadplantenbosboterbloem
Zaadplantenbosdravik
Zaadplantenbrave hendrik
Zaadplantenbrede wolfsmelk
Zaadplantenbreed wollegras
Zaadplantendreps
Zaadplantenechte gamander
Zaadplantengeplooide vrouwenmantel
Zaadplantengetande veldsla
Zaadplantengevlekt zonneroosje
Zaadplantenglad biggenkruid
Zaadplantengladde zegge
Zaadplantengroot spiegelklokje
Zaadplantengrote bosaardbei
Zaadplantengrote leeuwenklauw
Zaadplantenkalkboterbloem
Zaadplantenkalketrip
Zaadplantenkarthuizeranjer
Zaadplantenkarwijselie
Zaadplantenkleine ereprijs
Zaadplantenkleine schorseneer
Zaadplantenkleine wolfsmelk
Zaadplantenknollathyrus
Zaadplantenknolspirea
Zaadplantenkorensla
Zaadplantenkranskarwij
Zaadplantenkruiptijm
Zaadplantenliggende ereprijs
Zaadplantenmoerasgamander
Zaadplantennaakte lathyrus
Zaadplantennaaldenkervel
Zaadplantenroggelelie
Zaadplantenrood peperboompje
Zaadplantenrozenkransje
Zaadplantenruw parelzaad
Zaadplantenscherpkruid
Zaadplantenschubzegge
Zaadplantensmalle raai
Zaadplantenspitshavikskruid
Zaadplantensteenbraam
Zaadplantenstijve wolfsmelk
Zaadplantenstofzaad
Zaadplantentengeredistel
Zaadplantentengereveldmuur
Zaadplantentrosgamander
Zaadplantenveenbloembies
Zaadplantenvroegeereprijs
Zaadplantenwildeaveruit
Zaadplantenwilderidderspoor
Zaadplantenwildeweit
Zaadplantenwolfskers
Zaadplantenzandwolfsmelk
Zaadplantenzweedsekornoelje
Zoogdieren-landzoogdierenmolmuis