Workshop natuurwetgeving voor Limburgse gemeenten

In de dagelijkse praktijk merkt Regelink Ecologie & Landschap dat veel gemeenten maar beperkt op de hoogte zijn van de geldende wetgeving omtrent natuur (Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet). In veel gevallen wordt bij ruimtelijke plannen en ingrepen geen rekening gehouden met deze wetgeving.  Vaak leidt dat tot het uitstellen van plannen en het stilleggen van ingrepen. Met deze introductieworkshop natuurwetgeving geven Johannes Regelink en Martin van den Hoorn u een introductie over wat deze wetgeving betekent voor uw dagelijkse praktijk.

Voor wie zijn de workshops ?

Voor alle medewerkers bij een gemeente die te maken hebben met ruimtelijke plannen en ingrepen. Hierbij moet gedacht worden aan medewerkers ruimtelijke ordening, projectleiders, vergunningverleners, groenbeheerders en medewerkers van het Klant Contact Center.

Thema’s

Iedere workshop heeft een ander thema. Zo heeft de workshop in Zuid-Limburg het thema bevolkingskrimp, Midden-Limburg het thema WABO (gastspreker Casper van de Velde van C&T) en Noord-Limburg het thema kleine landschapselementen.

Wat, waar en wanneer?

De workshops worden  gegeven op de onderstaande data. De workshops duren van 14:00 tot 17:00 met aansluitend een afsluitend drankje.

Wanneer Waar Locatie Thema
dinsdag 3 mei Midden-Limburg Roermond WABO
woensdag 4 mei Noord-Limburg
Meterik

Kleine landschapselementen
donderdag 12 mei Zuid-Limburg Schimmert Bevolkingskrimp

Er is plek voor maximaal 20 mensen per workshop.

Workshopleiders

Martin van den Hoorn is ecoloog met kennis van voornamelijk aquatische ecologie. Kennis en ervaring heeft hij opgedaan bij het onderzoeksinstituut Alterra in Wageningen. Bij Regelink Ecologie & Landschap geeft hij ook de cursus Flora en fauna in de gemeentelijke praktijk.

Johannes Regelink is gespecialiseerd in zoogdieren, met name vleermuizen. Hij geeft onder andere de cursus Vleermuizen en Planologie, herkennen van potentiële vleermuiswaarden en de Batdetectorworkshop namens de Zoogdiervereniging.

Wat kosten de workshops?

De workshops kosten € 95,- per persoon (excl. btw). Maar volgens het principe niet goed, geld terug. Komt u met meer dan 2 personen neem dan even contact op (06-55738510).

Aanmelden

Aanmelden voor de workshops kan via dit formulier, tot een week voor de workshop. Bij vragen kunt u contact met ons opnemen.