Communiceren en faciliteren bij planontwikkeling

Voor het welslagen van door u geplande ruimtelijke ontwikkelingen kan het van het grootste belang zijn omwonenden en andere belanghebbenden tijdig bij uw plannen voor ruimtelijke ontwikkelingen te betrekken. Door daarbij gebruik te maken van een derde partij heeft u zelf de handen vrij tijdens de soms stevige discussies.

Regelink Ecologie & Landschap kan u behulpzaam zijn bij het communiceren over door u ontwikkelde plannen en kan discussies met omwonenden en andere belanghebbenden voor u faciliteren. Daartoe werken wij nauw samen met creatief facilitator Tom Vaessen van Orange Logic, een bedrijf mensen in beweging brengt om met elkaar kennis en kunde te delen.

Tijdens een workshop kan iedereen zijn ideeën delen met de aanwezigen.

Tijdens een workshop kan iedereen zijn ideeën delen met de aanwezigen.

Werkwijze

Tijdens een of meer bijeenkomsten worden de belangen van alle aanwezige partijen in kaart gebracht en eventuele tegenstrijdigheden onderling uitgediscussieerd. Vervolgens worden op interactieve wijze ideeën en wensen vanuit verschillende invalshoeken belicht. Dat resulteert in concrete en in de praktijk goed toepasbare oplossingen voor de te nemen maatregelen. In een afsluitende bijeenkomst wordt het eindresultaat teruggekoppeld met de deelnemers.

De terogroep bestaat uit:
Regelink Ecologie & Landschap Ranox Natuuraannemer Apodemus field equipment Teia