Cursus 'werken met een batdetector'

Bij onderzoek naar vleermuizen behoort een batdetector tegenwoordig tot de standaarduitrusting. Om je wegwijs te maken in het onderzoek met een batdetector organiseert Regelink Ecologie & Landschap van 17 tot 19 mei een cursus ‘werken met een bat-detector’.

Bij onderzoek naar vleermuizen is het gebruik van een batdetector tegenwoordig onontbeerlijk. Wie met zo’n ultrasoon-ontvanger aan de slag gaat krijgt er als het ware een zintuig bij. Als er een vleermuis passeert hoor je (in de meeste gevallen) een serie tikjes. En als je er boeken op naslaat kom je erachter dat bijvoorbeeld de gewone dwergvleermuis het beste te ontvangen is op 48 kHz, en de laatvlieger op 26 kHz. Leuk en spannend, om zo kennis te maken met vleermuizen.

Batdetector als nieuw zintuig.

Maar wanneer weet je zeker dat je met de gewone dwergvleermuis te maken hebt en niet met de ruige dwergvleermuis? En wanneer weet je of je op een vliegroute staat of juist te maken hebt met foeragerende vleermuizen? Om de waarnemingen met dit ‘nieuwe zintuig’ goed te interpreteren is kennis en ervaring nodig. 

Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen zowel in theorie behandeld als in de praktijk toegepast:

  • herkennen van vleermuissoorten aan de hand van hun geluiden;
  • het maken van geluidsopnamen en het analyseren ervan;
  • herkennen van verschillende gedragingen van vleermuizen, zoals het passeren op vliegroute en zwermen rond een verblijfplaats.

Hierbij wordt uitgegaan van het gebruik van een heterodyne detector met vertragingsfunctie, zoals de D240x van Pettersson. Overdag behandelen we de theorie en tijdens twee nachten doen we praktijkervaring op. Hierbij wordt onderzoek gedaan in een oud bosgebied en in de bebouwde kom. Het aantal deelnemers is beperkt zodat er veel ruimte is voor interactie.

Een eerste indruk van informatie die behandeld wordt wordt in onderstaande video gegeven.

Praktische informatie

  • Data: 17 – 19 mei 2017.
  • Plaats: Bergen op Zoom, Noord-Brabant.
  • Kosten: € 950,- per persoon. Het maximaal aantal deelnemers is elf.

De cursus wordt verzorgd door Peter Twisk, die meer dan 30 jaar ervaring heeft in veldonderzoek van vleermuizen met behulp van batdetectors.

De terogroep bestaat uit:
Regelink Ecologie & Landschap Ranox Natuuraannemer Apodemus field equipment Teia