Recente mini-symposia

Met de mini-symosia wil Regelink Ecologie & Landschap op een kleinschalige en snelle manier kennisuitwisseling faciliteren.

Recente mini-symposia

17-05-2018: De Klimaatbestendige Leefomgeving

Wellant College, Houten

15-03-2018: Natuurbeheer en natuurontwikkeling

CitaVerde College, Roermond

15-02-2018: Insecten- en kruidenrijke vegetaties in het landelijk gebied

Provinciehuis Provincie Groningen

 1. ‘De bodem als basis’
  Kristianne van der Put, Vlechtwerk
 2. ‘Kruidenrijke vegetaties: meer dan mooi’
  Roelof-Jan Koops, Cruydt-Hoeck
 3. ‘De zoektocht naar het ultieme beheer om kruidenrijke graslanden te herstellen en te behouden’
  Jacob de Bruin, Natuurmonumenten
 4. Bijen in het Groningse buitengebied
  John Smit, Naturalis

18-01-2018: BOSbeheer & Ecologie (Organisatie door RANOX natuuraannemer)

Helicon, Apeldoorn

Presentaties

 1. Agroforestry: bosbouw en landbouw gecombineerd
  Martijn Boosten, Probos
 2. ‘Insporing door zware machines en de effecten op de ecologie’
  David Borgman, Borgman Beheer & Advies
 3. Exoten verwijderen, hoe, wat en waarom?
  Jaap Gijsbertsen, RANOX natuuraannemer / Bureau Buitenwaard
 4. Bos en Bodemgezondheid op Landgoed Twickel
  Roy Schuurman, Landgoed Twickel

12-10-2017: Nieuwe stedelijke Natuur

Wellant College, Gouda,

Presentaties

 1. Rob Luyk, Binder Groenprojecten & Emile van Rinsum, Rotterdams Milieucentrum ‘Station Hofplein: Natuurlijke vegetaties in de stad
 2. Daan Bleichrodt, IVN, ‘Tiny Forest, de grote mogelijkheden van kleine bossen
 3. Mattijs van Dalen, NLGreenlabel, ‘Groene kansen op bedrijventerreinen
 4. Maurice Kruk, Natuurmonumenten, ‘Natuur rond de stad

14-09-2017: Bodem & Natuur

Groene Welle, Zwolle

Presentaties

 1. Emile Brouwer, B-Ware, ‘Bodemchemie, over bloemrijke situatie op rijke gronden!
 2. Rene Jochems, Groeibalans Bedrijfsecologie, ‘Soil smart en enten van bodemleven op een wijze die weinig impact heeft op het biotoop waar geoogst wordt.
 3. Wim Schippers, Aardewerk Advies, ‘Bodemchemie & bodembiologie -> Wat planten vertellen en reageren met beheer. ‘
 4. Gerard Korthals, NIOO-KNAW, ‘Bodembiologie-Plant interactie

11-05-2017: Ecologie bij herontwikkeling

Wellant College, Houten

Presentaties

 1. Cindy Kruidenberg, Gemeente Weesp, ‘Natuur en wet…. en nu?
 2. Harry Vlastuin, Buro Boot, ‘Risico’s bij Herontwikkeling
 3. Matthijs Bogers, Woningstichting, ‘Wijkvernieuwing Patrimonium

22-02-2017: eDNA in ecologisch onderzoek

Helicon, Velp

Presentaties

 1. Gerard Smit, Bureau Waardenburg, ‘Toepassen van eDNA in Natuuronderzoek
 2. Kees van Bochove, Datura Molecular Solutions, ‘eDNA bij de monitoring van muizen
 3. Arjen de Groot, Wageningen Environmental Research, ‘eDNA ter land, ter zee en in de lucht
 4. Ben Griffioen, Wageningen Marine Research, ‘Pilot studie eDNA bij vissenmonitoring in grote rivieren

19-01-2017: Natuurbeheer en Natuurontwikkeling

CitaVerde college, Roermond

Presentaties

 1. Patrick Kloet, Staatsbosbeheer, ‘Sturen op Kwaliteit, op zoek naar succesformules’ Kijk de presentatie terug of  download als PDF
 2. Frenk Janssen, Natuurmonumenten, ‘Uitvoering natuurbeheer en ontwikkeling bij Natuurmonumenten’ 
  Kijk de presentatie terug of  download als PDF
 3. Michiel Smits, Waterschap Limburg, ‘Ecologie bij het waterschap, mooie kans of bijzaak?’ 
  Kijk de presentatie terug of  download als PDF
 4. Ronald Buiting, Bureau Buiting, ‘Essentaksterfte: een grote impact op natuur, bos en landschap’ 
  Kijk de presentatie terug of  download als PDF

 

Voor meer informatie neem contact op met:

Eén van onze regionale adviseurs

Vind een adviseur in de buurt.
Telefoon: 085-7737676

De terogroep bestaat uit:
Regelink Ecologie & Landschap Ranox Natuuraannemer Apodemus field equipment Teia