Platform Natuur in de Gemeente

Banner_NatuurindeGemeente_Pagina_2

Om de kennis onder medewerkers van gemeenten op het gebied van natuur en natuurwetgeving te versterken is Regelink Ecologie & Landschap in 2013 op eigen initiatief begonnen met het Platform Natuur in de Gemeente. Vanuit het Platform organiseren we cursussen, expertisemiddagen, symposia en brengen we periodiek een digitaal magazine uit.

Cursussen & expertisemiddagen

Het toepassen van de natuurwet- en regelgeving blijkt in de praktijk soms ingewikkeld te zijn. Daarnaast zijn er grote verschillen in het beleid dat wordt gevoerd per gemeente en de expertise waarover zij beschikken op natuurvlak. Met het organiseren van symposia en expertisemiddagen, wordt ingespeeld op de vraag om het delen van kennis en ervaringen op het vlak van de natuurwet- en regelgeving.

Vanuit het Platform Natuur in de Gemeente bieden we verschillende mogelijkheden aan uw kennis en expertise te versterken op het gebied van natuurwetgeving. We kunnen u van dienst zijn met onder andere een basiscursus Implementatie Wet natuurbescherming binnen de gemeente, een cursus volledigheidstoetsing of als u behoefte heeft aan expertise in huis kunnen wij ook een medewerker bij u detacheren.

Kijk voor het volledige aanbod op de website van het Platform Natuur in de Gemeente.

Symposia

Tijdens de symposia van Platform Natuur in de Gemeente wordt een natuur of natuurwetgevingsonderwerp tijdens een volle dag uitgebreid toegelicht.
In 2016 is vanuit het platform het symposium Nieuwe Wet natuurbescherming georganiseerd en zijn in samenwerking met het Ministerie van EZ, de VNG en de provincies de regiobijeenkomsten ‘Aan de slag met de natuurwet‘ georganiseerd.

In 2017 organiseerden we in samenwerking met het Netwerk Groene Bureaus het praktijkcongres ‘Natuur in de Omgevingsvergunning; zo doen gemeenten dat’. Dit parktijkcongres draaide om de kennisuitwisseling tussen gemeenten, samen met provincies, omgevingsdiensten, waterschappen, projectontwikkelaars, natuurbeschermingsorganisaties en adviesbureaus over het proces rondom natuur in de omgevingsvergunning.

Magazine

Het digitale magazine van Platform Natuur in de Gemeente is een interactief magazine gericht op gemeenten en initiatiefnemers die met de bescherming van flora en fauna te maken hebben. Onderwerpen die in het magazine aan bod komen zijn onder andere jurisprudentie over en natuurwetgeving in de gemeentelijke praktijk, actuele onderwerpen die daarbij een rol spelen, achtergrondartikelen, en verslagen van symposia. Geschreven voor en door gemeenten!

U kan zich via de website van het Platform aanmelden voor het digitale magazine.

 

De terogroep bestaat uit:
Regelink Ecologie & Landschap Ranox Natuuraannemer Apodemus field equipment Teia