Symposia

Regelink Ecologie & Landschap organiseert geregeld symposia. Dit gebeurt op eigen initiatief wanneer wij denken dat daar behoefte aan is, of in opdracht van diverse opdrachtgevers.

Op reguliere symposia zijn de pauzes vaak belangrijke momenten. Momenten waarop u mensen en bedrijven informeel kan ontmoeten.
Daarom staan op door Regelink Ecologie & Landschap georganiseerde symposia meestal de volgende zaken centraal:

  • faciliteren van “schijnbaar toevallige” ontmoetingen
  • creëeren van een omgeving waarin deelnemers zich openstellen voor nieuwe ideeën, inzichten en kennis volgens de data gedreven attentiestrategie
  • delen en uitwisselen van kennis door middel van plenaire presentaties, workshops of gewoon tussen de deelnemers onderling met een kopje koffie
Regelink Ecologie & Landschap organiseert geregeld symposia. Dit gebeurt op eigen initiatief wanneer wij denken dat daar behoefte aan is, of in opdracht van diverse opdrachtgevers.

Regelink Ecologie & Landschap organiseert geregeld symposia. Dit gebeurt op eigen initiatief wanneer wij denken dat daar behoefte aan is, of in opdracht van diverse opdrachtgevers.

Regelink Ecologie & Landschap heeft de afgelopen jaren symposia georganiseerd in opdracht van onder andere het ministerie van Economische Zaken, de Gegevensautoriteit Natuur en Rijkswaterstaat. De onderwerpen van deze symposia waren: Natuurwetgeving in de Gemeente, de Flora- en faunawet en Licht en Ecologie.

Wilt u weten hoe wij met onze “schijnbaar toevallige ontmoetingen” en de data gedreven attentiestrategie deelnemers bereiken? Neem dan contact op met Lucia Schat voor een kennismaking.

De terogroep bestaat uit:
Regelink Ecologie & Landschap Ranox Natuuraannemer Apodemus field equipment Teia